Pages Menu
Categories Menu
Qui munta estArter?

Qui munta estArter?

L’estArter posa en valor les practiques i coneixements desenvolupats en diferents àmbits amb la hipòtesi de que la barreja serà més que la suma de les parts. Un triangle de tres vèrtex: Empreses i cooperatives d’economia solidaria; moviments socials i associatius; i universitat.

EstArter és en si mateix un projecte col•laboratiu que integra diferents persones i entitats.

El disseny inicial del projecte va ser obra de l’Alvaro Porro, qui va ser coordinador de les dues primeres edicions del programa. Actualment la coordinació general està en periode de traspàs cap a l’Andrea Calsamiglia, qui coneix en profunditat el projecte doncs ha participat a totes les edicions de l’Estarter.

Cada esfera està coordinada per una o dos persones que normalment assumeixen la major part de la docència i que podeu conèixer en la descripció de cada esfera.

El disseny i docència del projecte es porta a terme per membres que participen o treballen en aquestes entitats, cooperatives i projectes: IGOP-UAB, CRIC (redactors d’Opcions), LabCoop, Hobest Consultora, L’Ortiga, Can Masdeu, Federació Catalana d’ONG, Cooperativa Etcs i Cooperativa Fil a l’Agulla i NUS Teatre i Acció Social.