Pages Menu
Categories Menu

Preus

Per participar hi ha diferents opcions i preus. Partim de la base de dos preus diferenciats: el preu complet i el preu reduït (en funció de les necessitats específiques de cada persona/projecte). Per altra banda hi ha un pagament monetari i un altre pagament no monetari (en espècie): les contribucions i/o les contraprestacions.


Preus_2017

La inscripció a qualsevol esfera formativa implica fer una aportació com a Contribució a l’Espai Arremangar-se. És a dir, una part del preu es paga en forma de “contribució” a través d’una aportació que cada participant ha de fer a l’espai de formació col·laborativa. Pot ser un petit taller, una recollida d’informació, concertar una visita, presentació d’eines, etc…

Trobaràs tota la informació detallada sobre preus, descomptes i beques al DOSSIER DEL PROJECTE