Pages Menu
Categories Menu

Contribucions

Espai (no físic) en el qual els i les participants aporten algun element (“contribucions”) a la formació col∙lectiva o al funcionament de l’espai formatiu. Partim de la idea que tot el món té sempre alguna cosa que aportar a un espai entre iguals per petita que sigui.

Per exemple, poden ser petites activitats de formació (tallers, dinàmiques, debats, conferències, visites…), o de creació de capital social (trobades, esdeveniments, canals de comunicació, espais virtuals…), o aportacions al funcionament d’aquest espai formatiu (prendre bons apunts per penjar al web per poder replicar els mòduls, assumir un paper de responsable d’un espai…).