Pages Menu
Categories Menu

Postejat per el ag. 14, 2014 a General

Esfera Tangible

L’esfera Tangible de l’estArter aborda dues qüestions bàsiques en qualsevol projecte col•lectiu: d’una banda què hem de tenir present perquè el projecte sigui sostenible; i de l’altra, quina és la forma jurídica que, com a projecte col•lectiu, més ens convé.

L’esfera Tangible dedica la major part de les sessions a la primera qüestió, i en elles s’aborda la construcció d’una identitat econòmica del projecte, intentant respondre a preguntes d’ordre molt pràctic i de tres tipus:

(A) Qui som i què volem aconseguir des d’un punt de vista econòmic? Quin és el model de sostenibilitat que hi ha al darrera del nostre projecte?

(B) Hem definit prou bé la nostra activitat en relació a les demandes i necessitats de l’entorn al qual ens volem adreçar? Coneixem prou bé aquest entorn? A qui l’interessa allò que fem i està disposada a consumir allò que oferim?

(C) Quina és la previsió de recursos que necessitarem? D’on sorgiran aquests recursos? Qui estaria en disponibilitat d’invertir i/o finançar el nostre projecte? En qualitat de què? Com gestionem els recursos disponibles, així com el dia a dia econòmic del projecte?

Sobre la segona qüestió, l’esfera Tangible dedica una sessió a oferir criteris per decidir quina és la forma jurídica col•lectiva que més ens convé, tot abordant perquè pot ser més adient una que altra i quines avantatges i inconvenients té cadascuna. Aquí les dues formes societàries que centren l’esfera són l’associació i la cooperativa, entrant de forma genèrica en l’entrellat d’aquesta darrera.

Es tracta d’una esfera de 35h, que ofereix l’oportunitat d’introduïr-nos en els elements bàsics de la gestió econòmica de projectes, garantint uns coneixements suficients per a poder prendre decisions econòmiques sense deprendre sempre de persones expertes alienes al projecte.

Guernica Facundo